czwartek, 29 sierpnia 2013

Konkursy na dofinansowanie dla bibliotek

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza szóstą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Projekt może być dofinansowany kwotą od 3 do 10 tysięcy złotych.
W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają projekty w dwóch ścieżkach - dla dzieci objętych edukacją oraz dla dzieci nieobjętych edukacją przedszkolną. 

Wnioski można składać do 10 września 2013 r. 

Więcej informacji na stronie Fundacji.Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga udziela dofinansowania na projekty lokalne z dwóch obszarów programowych:
Edukacja 
  • innowacje w edukacji
  • edukacja ekonomiczna
  • dziedzictwo kulturowe i tradycje
  • twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
Rozwój lokalny

  • priorytety opieki zdrowotnej
  • polityka społeczna
  • nauka przedsiębiorczości

Fundacja nie określa wysokości dofinansowania.

Wnioski można składać między 9 a 30 września 2013 r.

Więcej informacji na stronie Fundacji.

piątek, 9 sierpnia 2013

Jak pracować z małymi dziećmi i rodzicami. Poradnik dla bibliotek

Przedstawiamy poradnik "Jak pracować z małymi dziećmi i rodzicami" zawierający inspiracje i pomysły na wspólne spędzanie czasu w bibliotece. 

Publikacja powstała na bazie doświadczeń bibliotek uczestniczących 
w Bibliotecznych zajęciach dla dzieci i rodziców I i II edycji. 

Z Poradnika: 
"Zadaniem rodziców, nauczycieli i pedagogów jest stwarzanie przestrzeni dla takiej aktywności dzieci, która da im poczucie, że poznawanie świata jest procesem radosnym i przynoszącym satysfakcję."

Publikację można pobrać TUTAJ

wtorek, 6 sierpnia 2013

Równać Szanse 2013 - Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór wniosków do konkursu grantowego w ramach Programu "Równać Szanse 2013". O dotacje mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych deklarujące założenie lokalnej organizacji pozarządowej z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. 

Dotacje do 7 tysięcy zł będą przyznawane na projekty minimum sześciomiesięczne, realizowane między 1 stycznia a 31 sierpnia 2014 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które przygotowują młodzież (13-19 lat) do dobergo startu w dorosłe życie (rozwój umiejętności społecznych i podnoszenie kompetencji). 
Nabór wniosków trwa do 10 października 2013 roku. 

Zasady Regionalnego Konkursu Grantowego do pobrania z: http://www.rownacszanse.pl/repository/download/rkg_2013/Zasady_RS_2013_RKG.pdf