środa, 13 listopada 2013

Jak stworzyć film animowany w bibliotece? O projekcie "Filmowe pogwarki"

Po co w ogóle robić film animowany w bibliotece? Jak się okazuje, powodów jest dość dużo - od zaangażowania dzieci i młodzieży, przez własny rozwój, zaangażowanie lokalnej społeczności, integrację międzypokoleniową do możliwości wspólnego świętowania. 

Projekt "Filmowe pogwarki" jest realizowany w ramach programu "Ojczysty dodaj do ulubionych". Jego celem jest nie tylko nagranie w bibliotekach filmów animowanych. Biblioteki uczestniczące w projekcie zbierają ważne dla ich regionu informacje: legendy i podania, pieśni, przyśpiewki, tańce, obrzędy, wygląd strojów ludowych, oraz zagłębiają się tajniki gwar regionalnych. Razem z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i dziadkami przygotowują materiał do filmu oparty o te zagadnienia. Można zobaczyć efekty tych działań: podsumowania projektu odbyły się już w Aleksandrowie i Ryczywole.

Na blogu projektu można znaleźć materiały pomocne w przygotowaniu takiego filmu od początku (czyli od zbierania pomysłów na projekt) do końca (czyli prezentacji działań): http://blogiceo.nq.pl/filmowepogwarki/materialy-pomocnicze/

Polecamy i zachęcamy - wykorzystujcie potencjał, który tkwi w historii waszego regionu!


wtorek, 12 listopada 2013

Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych

Fundacja Civis Polonus zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych"

Podczas konferencji poruszone będzie zagadnienie biblioteki jako centrum organizowania działań społeczności lokalnej. Przedstawione też będą dobre praktyki wypracowane podczas trwania projektu. 
Konferencja

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Formularz rejestracyjny, program spotkania jest dostępny na stronie: http://www.civispolonus.org.pl/wydarzenia/340-konferencja-podsumowujca-projekt

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie Fundacji Civis Polonus: http://www.civispolonus.org.pl/o-projekcie