poniedziałek, 19 stycznia 2015

"Spotkania czytelnicze z klasą 0" Biblioteka Publiczno- Szkolna w Łankiejmach

Praca zdobyła dodatkowe wyróżnienie w konkursie "Dzieci buszują w bibliotece"


Oddział przedszkolny Zespołu Szkół w Łankiejmach to grupa, z którą w Bibliotece w Łankiejmach przeprowadzane są cykliczne zajęcia pod nazwą „Spotkania czytelnicze z klasą 0” (zajęcia odbywają się wyłącznie w czasie trwania roku szkolnego, tj. wrzesień-czerwiec). Grupka składa się 22 dzieci (10dziewczynek, 12chłopców). Są to dzieci w wieku 5-6 lat. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek i trwają w godzinach 9-11.      
  


 Cele zajęć:
-kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
-rozwijanie wyobraźni dziecka,
-zdobywanie wiedzy,
-rozwijanie kreatywności,
-ćwiczenie umiejętności pracy w zespole,
-rozwijanie sprawności manualnej,
-kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie,
-rozwijanie zaufania do partnera,
-ćwiczenie dokładności, staranności w pracy.


Opis zajęć:
1.Przywitanie: dzieci stają w kółeczku, witają się z każdym z osobna wykonując powitankę śpiewaną.
2.Dzieci zasiadają na krzesełkach, uważnie czytają bajkę odczytywaną przez animatora grupy.
3.Wspólne zabawy:
 • ·         dzieci zasiadają w kółku, rytmiczne przeliczanie elementów przy piosence „Ja jeden palec mam” (usprawnia liczenie do 10),
 • ·         zabawa ruchowa przy muzyce „To taka gra, zrób to co ja” (rozwija koordynację ruchową),
 • ·         dzieci siadają w kręgu jeden za drugim, wykonują masażyk „Tu płynie rzeczka” (metoda terapeutyczna Weroniki Sherborne),
 • ·         zabawa muzyczno ruchowa „Lata mucha” z wykonywaniem gestów. 
4. Zabawa taneczna (rozwija sprawność ruchową dziecka) z wykorzystaniem muzyki
5. Dzieci zasiadają przy stolikach, wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem plasteliny, farb, kredek pastelowych, wycinanek itp.,
6. Zakończenie: dzieci siadają w kółeczku, przeprowadzamy wspólną dyskusję dotyczącą wrażeń z dzisiejszego spotkania.


Trzy wyzwania, z jakimi musiałyśmy się zmierzyć podczas realizacji zajęć:
- nasz lokal biblioteczny nie jest w odpowiedni sposób przystosowany do realizacji wielu zajęć (zbyt mała powierzchnia lokalu),
- umiejętność zachęcenia dziecka do współpracy,
- radzenie sobie z dziećmi posiadającymi problemy w funkcjonowaniu społecznym.

„Złote rady”:
-różnorodność zajęć (zabawy muszą być przeplatane, np. po energicznej zabawie powinno dać się dzieciom czas na odpoczynek tzn. wprowadzić zabawę wyciszającą np. masażyki),
-każda z zabaw nie może być nużąca i zbyt długa,
-ważną sprawą jest czynne uczestniczenie animatora grupy w zajęciach.


Anna Konopka
Biblioteka Publiczno-Szkolna w Łankiejmach: http://mgbpkorsze.pl/filia-lankiejmy

"W plastusiowej krainie" Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu

Praca zdobyła dodatkowe wyróżnienie w konkursie "Dzieci buszują w bibliotece"


 "W Plastusiowej krainie" – to cykl spotkań przygotowanych przez pracowników Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu skierowany do dzieci w wieku od 6 do 13 lat. W jego ramach odbyło się pięć spotkań, każdego dnia uczestniczyło około 40 osób, w tym 30 dziewczynek i około 10 chłopców.
W ramach cyklu spotkań dzieci zapoznały się z historią bohaterów „Plastusiowego pamiętnika” autorstwa Marii Kownackiej. Uczestnicząc w warsztatach plastycznych dzieci miały możliwość wykonania m.in. plastelinowego ludzika według własnej inwencji twórczej, natomiast warsztaty literackie pobudziły ich wyobraźnię do stworzenia własnego scenariusza w oparciu o głównego bohatera, czyli Plastusia. Miały możliwość porównania przedstawionego w prezentacji multimedialnej obrazu szkoły z dawnych lat, który bardzo różni się od współczesnego. Ponadto poznały historię papieru oraz pisma kształtującego się na przestrzeni wieków. Dodatkową atrakcją było własnoręczne tworzenie fantastycznych pamiętników. Podczas warsztatów teatralnych dzieci podzielone na grupy zajęły się wykonaniem kostiumów, scenografii i kukiełek w celu zaprezentowania wymyślonej przygody Plastusia pozostałym dzieciom w formie przestawienia teatralnego.

Celem przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy na dany temat w sposób przyjazny dziecku m.in. poprzez zabawę, naukę, integrację oraz doświadczanie. Dobór tematu związany był z 120 rocznicą urodzin Marii Kownackiej, przez co podjęte działania miały na celu rozwijanie zainteresowań literackich inspirowanych twórczością autorki. Ponadto spotkania te dały możliwość rozwijania pasji, zdolności manualnych i ruchowych, jak również pomogły zintegrować grupę w różnym wieku. Celem dodatkowym było umożliwienie dzieciom zaprezentowania i popularyzowania własnej twórczości artystycznej szerszej grupie odbiorców. Była to także bardzo efektywna forma promocji czytelnictwa oraz biblioteki.
Jednym ze spotkań cyklu, które chciałybyśmy opisać, przygotowane zostało pod hasłem ,,O kleksie z kałamarza”. Zajęcia rozpoczęły się prezentacją multimedialną dotyczącą rozwoju pisma na przestrzeni wieków, która dostarczyła podstawowych informacji niezbędnych do dalszej pracy i działań. Dzieci miały okazję poznania trudnej sztuki kaligrafii i niepowtarzalną możliwość posługiwania się dawnymi przyborami piśmienniczymi. Dla uczestników zostały stworzone trzy różne stanowiska pracy, każde z nich obejmowało inne narzędzia piśmiennicze oraz zadanie do wykonania. Dzieci podzielone na grupy pracowały na każdym stanowisku. Wykorzystując piórka kreślarskie grupa musiała  zmierzyć się z trudną sztuką rysowania znaków chińskich, która z pozoru wydawała się stosunkowo łatwa. Dzieci zauważyły, że posługując się tym pismem bardzo ważny jest każdy szczegół i precyzja w odwzorowaniu danego znaku, gdyż najmniejszy błąd może spowodować zmianę jego znaczenia. Natomiast zadaniem kolejnej grupy było napisanie krótkiego tekstu zawierającego motto z książki „Plastusiowy Pamiętnik” za pomocą pióra gęsiego. Zadanie to wymagało dużego skupienia, gdyż dzieci spostrzegły, że niewłaściwe posługiwanie się tym narzędziem mogło spowodować powstanie kleksa, którego nie można usunąć. Niewiele łatwiejszym przyborem do pisania okazała się stalówka, którą na co dzień posługiwali się dziadkowie uczestników spotkania. Zmierzenie się z tym zadaniem pozwoliło im uświadomić sobie, jak wielki trud i wysiłek musieli włożyć ówcześni uczniowie podczas odrabiania lekcji. Wszystkie te działania były fantastycznym przyczynkiem do tego, aby dzieci same eksperymentowały, próbowały, doświadczały, a także kształciły zdolności manualne oraz wyrabiały nawyk pięknego i starannego pisania.
Była to dla dzieci wspaniała możliwość sprawdzenia własnych umiejętności i wytrwałości w wykonaniu powierzonych im działań. Kolejna aktywność polegała na wykonaniu pieczątek z ziemniaków, które uczestnicy sami przynieśli na zajęcia zgodnie z prośbą osób prowadzących. Dzieci miały okazję wykazania się kreatywnością, pomysłowością wykonując autorskie pieczątki za pomocą bezpiecznych narzędzi. Praca polegała na współdziałaniu i integracji z młodszymi uczestnikami, którzy niejednokrotnie potrzebowali pomocy starszych kolegów. Największą przyjemność i zabawę stanowiło stemplowanie i tworzenie wielobarwnych oraz artystycznych kompozycji. Dodatkową atrakcją było wyeksponowanie przez dzieci wszystkich prac wykonanych podczas spotkania w formie wystawy, którą mogli podziwiać zarówno rodzice, jak i użytkownicy biblioteki. Ewaluacją było podzielenie się wrażeniami i spostrzeżeniami dzieci uczestniczących w spotkaniu, jak również przygotowałyśmy quiz sprawdzający wiedzę z tematu jaki poruszany był na zajęciach. Każde dziecko otrzymało symboliczną nagrodę związaną z piśmiennictwem.   
Podczas zajęć dzieci miały możliwość zdobywania, jak również poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań, eksperymentowania. Spotkania były okazją do nabywania nowych doświadczeń, kształtowania umiejętności współdziałania oraz wyrażania własnych przemyśleń i refleksji. Praca w grupie sprzyjała integracji uczestników, a niektórym dzieciom udało się  przełamać nieśmiałość, co umożliwiło im właściwe wyrażanie własnych emocji. Natomiast dla nas praca z dziećmi to bardzo ważne doświadczenia, które dostarczają nowych i ciekawych refleksji, będące wskazówkami na przyszłość. Bezcenne są także spostrzeżenia rodziców, które docierają do nas, że ich dzieci stają się bardziej otwarte, samodzielne, pogodne i zadowolone. 


W trakcie realizacji największym wyzwaniem było przygotowanie takiej tematyki zajęć, która byłaby interesująca, jak również atrakcyjna dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Podczas prowadzenia zajęć należało wykazać się dużą elastycznością i pomysłowością, aby zaangażować wszystkie dzieci do wspólnego działania. Dużym wyzwaniem było również przełamanie nieśmiałości wśród niektórych uczestników oraz stworzenie przyjaznej atmosfery, która sprzyjała swobodnemu wyrażania własnego zdania i aktywnego włączenia się w wspólną pracę.
Bardzo ważne jest z jaką grupą wiekową docelowo będziemy pracować, aby móc przygotować zajęcia w taki sposób, aby dostosowane były do poziomu, potrzeb i wieku dzieci. Należy również dobrze  zorganizować przebieg warsztatów. Dokonując podziału na grupy należy zróżnicować dzieci wiekowo oraz wybrać odpowiedniego lidera, który zadba o dobrą organizację pracy w ich grupie. Dobrze jest pozwolić dzieciom na samodzielne wykonywanie działań, gdyż właśnie wtedy będą mogli realizować własne pomysły i wykazać się inwencja twórczą.

Ewa Kośnik – Dąbkowska, 
Iwona Madej
Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu http://www.wbp.olsztyn.pl/~mbpmorag/index.php

"Wiosenne opowieści" Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego

Praca zdobyła dodatkową nagrodę w konkursie "Dzieci buszują w bibliotece"


Wiosenne opowieści
Od stycznia do czerwca 2013 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego wraz z filiami realizowała projekt w ramach Aktywnej Biblioteki pt. ”Rodzinne Czytanie – książka łączy pokolenia”. Skierowany był do mieszkańców gminy Barcin, których pasją jest czytanie. Przy bibliotekach skupiały się rodziny, które wymieniały się refleksjami i radami dotyczącymi rodzinnego czytania, dyskutowały na temat rozwoju dzieci z zaproszonymi gośćmi. Propagowali ideę czytania dzieciom wśród znajomych     i w środowisku lokalnym. Wynikiem była integracja społeczności wielopokoleniowej i lokalnej, promocja kultury i literatury, podniesienie wiedzy na temat znaczenia i wartości czytania. Powstały Kluby Czytających Rodzin, które wymieniają się doświadczeniami głośnego czytania w rodzinie. Wzajemnie się inspirują i informują o ciekawych lekturach, organizują imprezy promujące czytanie.

 W okresie 6 miesięcy uczestnicy projektu spotykali się dwa razy w miesiącu uczestnicząc w balu bajkowym, warsztatach plastycznych, spektaklu teatralnym, spotkaniu z psychologiem, pedagogiem, autorką książek dla dzieci, maratonie wspólnego czytania.
W Fili nr1 do projektu przystąpiło 10 rodzin – 12 dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat, w tym 10 dziewczynek i 2 chłopców. Część spotkań miała miejsce w Bibliotece Głównej, a część w Filii nr1.

” Wiosenne opowieści” – jedne z cyklu zajęć w Filii nr1. Uczestnicy ci duzi i ci mali nabywali umiejętności tworzenia opowieści przy pomocy jednego skojarzenia lub przedmiotu, ćwiczyli wyobraźnię, poszerzali horyzonty myślowe, uruchamiali fantazję, rozwijali kreatywność, pogłębiali łączące więzi opiekun-dziecko. Tematem przewodnim była wiosna. Zabawa zaczęła się od czytania ulubionych bajek, które opiekunowie przynieśli ze sobą. Następnie każdy z dorosłych wypisał na kartce wyrazy kojarzące się z wiosną, tworzył swoją opowieść i prezentował pozostałym. Końcowym efektem była wspólna bajka o zajączkach, które zafascynowane pierwszymi promykami słońca i zapachem kwiatów, w pogoni za kolorowymi motylkami oddaliły się od swojej norki. Historia skończyła się szczęśliwie dzięki czujności sowy i ptaszków, które leciały nad łąką i zbierały źdźbła trawy na gniazdka. W tym samym czasie dzieci pod opieką wolontariuszek z Gimnazjum nr 1 w Barcinie wyrażały swoje wiosenne emocje na papierze. Pojawiły się barwne kwiatki i motylki. Przedstawienie wiosenne zapoczątkowała bibliotekarka wierszem Jana Brzechwy pt. „Przyjście wiosny” – „ Naplotkowała się sosna, że już zbliża się wiosna. Kret skrzywił się ponuro: -Przyjedzie pewno furą…”. Następnie przyszła pora na występ dzieci. Z pomocą dorosłych Julka, Eliza Amelka, Paulinka i Filip odgrywali przygody przedstawionych na rysunkach bohaterów. Był również czas na bardzo przyjemne chwile - wiosenne masażyki z książki Bolesława Kołodziejskiego – „Utulanki, czyli piosenki na dziecięce masażyki”. Zajęcia zakończyły się krótkim kursem orgiami – dorośli – wykonali kwiatki a najmłodsi kurki. Czas miną bardzo szybko, a teraz przytoczę kilka słów, które usłyszałam od uczestników spotkania: „ To już wracamy do domu?” – Zapytała Amelka – To może zabierzemy „tę łąkę” i dokończymy zabawę w domku?”; „A my nie musimy brać – prawda mamo – mamy taki dywan w pokoju – tylko musimy kupić biedronkę i ślimaka” oznajmiła Eliza. Babcia Kasia – „…teraz będę spokojniejsza w kolejce do lekarza z wnuczką – czas się tam tak dłuży – będziemy opowiadać sobie bajki”.

„Mamo –opowiedz mi bajkę…..” proszą często dzieci. Zauważyłam ,że tu pojawia się problem. Nie zawsze pod ręką jest książeczka. Mamy, babcie obawiają się opowiadania historyjek dzieciom, ponieważ uważają, że nie mają zdolności, brakuje im słów. Okazuje się, że każdy może się tego nauczyć. Trzeba trochę odwagi i pozbycia się ograniczeń myślowych.  Najważniejsze jest to, co płynie prosto z serca. Dziecko poprzez takie zabawy relaksuje się i odpręża. Warto opowiadać, ponieważ bajki pobudzają naszą wyobraźnię i powodują, że jesteśmy otwarci na świat, radośni i chętniej pomagamy innym. Mogą być one też po prostu ciekawym sposobem na wspólne spędzenie czasu.
W rozwoju dziecka ważna jest również stymulacja dotykowa. Dziecko jest spokojniejsze i ufne. Mówi się, że „dzieci kochane lepiej rosną”. W zajęciach zastosowałam szczególną formę dotyku jaką jest masaż.
Dla dorosłych ważne są również rysunki dziecka. Pozwalają nam zrozumieć ich niezwykły świat i w porę zaradzić problemom, które pojawiły się na rysunku naszej pociechy.
Wybrałam te zajęcia do konkursu, aby pokazać na swoim przykładzie, że w filii przy jednoosobowej obsadzie, przy małym metrażu, w porze jesienno-zimowej można przeprowadzić ciekawe zajęcia dla małych dzieci i ich opiekunów. Trzeba wtedy wykorzystać wszystko, co się da. U mnie kolorowy dywan posłużył, jako łąka, materac niebieski, jako strumyk, maskotka – lew Eustachy i pufy w formie biedronki i ślimaka-, jako zwierzątka na łące, a dziewczynki ubrane na różowo to motylki. Natomiast chłopiec został bąkiem, rodzice –widownią.  Bardzo sobie cenię współpracę z rodzicami. W nich tkwi duży potencjał. Trzeba przekonać ich, aby otworzyli się na innych uczestników. W grupie jest łatwiej, a w mniejszej tym bardziej.  Doceniam również pomoc wolontariuszek z Gimnazjum nr 1 w Barcinie– zawsze uśmiechnięte, z głową pełną pomysłów – bezcenne.

Organizując zajęcia mam zawsze obawę, czy się wszyscy pomieszczą, czy nie będzie za ciasno – dzieci potrzebują przestrzeni. Stawiam się na miejscu uczestników i staram się, aby zabawy były różnorodne.
Jest takie przysłowie-„To, co dajesz innym - wraca do Ciebie” Prowadząc zajęcia z dziećmi trzeba je bardzo lubić, trzeba się zaangażować na 100, a nawet 200%. Należy to robić z pasją. Być otwartym na sugestie i potrzeby czytelników. Małe dzieci wyczuwają fałsz i brak szczerości.
 Przy Filii nr 1 w Barcinie potrafiłam skupić Czytające Rodziny, osoby, które nie tylko przychodzą na spotkania kulturalno-edukacyjne w prowadzonej przeze mnie placówce, ale niejednokrotnie pomagają mi przy organizowaniu zajęć. Osoby świadome tego, że czytanie i obcowanie z książką jest bardzo ważne w rozwoju dziecka.


Anna Zielińska
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin Filia nr1: http://www.biblioteka.barcin.com.pl/

piątek, 16 stycznia 2015

"Wpadła gruszka do fartuszka" Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Praca uzyskała dodatkową nagrodę w konkursie "Dzieci buszują w bibliotece"

1. Informacja o grupie uczestników spotkania
Spotkanie zorganizowane zostało w listopadzie 2013 roku i adresowane było do dzieci i rodziców
z Grupy Zabawowej z terenu gminy Cekcyn (w spotkaniu uczestniczyło 16 osób, w tym 7 mam
i 9 dzieci w wieku 3-5 lat, 5 dziewczynek i 4 chłopców;  oprócz dzieci uczęszczających do GZ było ich rodzeństwo w wieku przedszkolnym).
2. Czas trwania zajęć
Zorganizowane spotkanie (trwające 50 minut) było 1 z cyklu zajęć „Tuwimolandia”.
3. Cel zajęć
Celem zajęć było pokazanie dzieciom różnorodności owoców i warzyw z uwzględnieniem ich wartości odżywczych.


4. Opis zajęć
„Wpadła gruszka do fartuszka” – spotkanie biblioteczne dla małych dzieci i ich rodziców
Jesień to okres zbioru zimowych owoców i warzyw, w sklepach pojawiają się coraz bardziej oryginalne owoce nazwach, stąd też pomysł, by zorganizować w bibliotece lekcję z wykorzystaniem naturalnych produktów. W czytelni zgromadzone zostały różnorodne owoce i warzywa, którymi przyozdobione zostały nie tylko stoły, ale też regały z książkami. Spotkanie rozpoczęło się inscenizacją wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, w której wykorzystano naturalne rekwizyty. W ramach zabawy integracyjnej bibliotekarka przygotowała owoce z samoprzylepnego papieru: dla każdej mamy żółtą gruszkę, dla dziecka – czerwone jabłko. Mamy napisały na owocach imiona, po czym przykleiły swojemu dziecku jabłko, a ono swojej mamie – gruszkę. To ułatwiło osobie prowadzącej zajęcia kontakt
z uczestnikami. Kolejnym punktem spotkania były owocowo-warzywne zagadki, dzięki którym dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę oraz przypomnieć sobie, kto pomógł dziadkowi wyrwać tytułową rzepkę z wiersza Juliana Tuwima. Najwięcej czasu przeznaczone zostało na rozpoznawanie owoców i warzyw, wyeksponowanych na dużych stołach. Kolorowe i różnorodne, przyciągały wzrok i pobudzały naturalną ciekawość dzieci. Maluchy miały okazję dotknąć, powąchać a nawet posmakować niektóre owoce, porównać ich ciężar, kształt, kolor. Kolejne zadanie było prostą zabawą ruchową - bibliotekarka wymieniała owoce i warzywa, a dzieci - słysząc nazwę owocu – podskakiwały, warzywa – kucały. Z nową energię maluchy przystąpiły do ostatniego ćwiczenia – każde z nich otrzymało zestaw  20 papierowych owoców i warzyw. Zadanie polegało na rozdzieleniu ich i przyklejeniu na odpowiednie papierowe talerzyki. Najwięcej wątpliwości (i to u mam!) budził arbuz, który błędnie naklejany był na talerzu z owocami. Na zakończenie spotkania każdy otrzymał owoc, a z wykonanych prac przygotowana została wystawa.

Spotkanie było okazją do pokazania dzieciom różnorodności owoców i warzyw. Niektóre po raz pierwszy widziały awokado czy mango albo jadło suszone daktyle. Poznawaniu owoców towarzyszyły rozmowy o ich wartości odżywczej oraz sposobach ich wykorzystania. W trakcie spotkania nie mogło zabraknąć książek, które dzieci chętnie wypożyczyły do domu. Z późniejszych rozmów, jakie animatorka Grupy Zabawowej przeprowadziła z uczestnikami spotkania, wynikało, że spotkanie to bardzo podobało się zarówno dzieciom, jaki i rodzicom, i z przyjemnością przyjdą na kolejne spotkanie
w bibliotece.

5. Trzy wyzwania, z którymi trzeba było się zmierzyć podczas realizacji zajęć:
I. Warunki lokalowe – małe pomieszczenie przeznaczone na spotkanie.
II. Nietrwałość naturalnych produktów – musiały być one kupione bezpośrednio przed spotkaniem.
III. Wysokie ceny niektórych owoców, szczególnie egzotycznych.
6. Trzy „złote rady”
I. Spotkanie powinno być adresowane do małej grupy – atrakcją dla dzieci jest dotykanie i wąchanie owoców i warzyw.
II. Duże znaczenie dla podniesienia atrakcyjności spotkania mają oryginalne owoce i warzywa – dzieci zdobywają nowe wiadomości.
III. Spotkanie uatrakcyjnią owoce, który dzieci będą mogły posmakować (np. suszone daktyle, rodzynki) – warto się w nie zaopatrzyć.

Anna Meler
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie: http://www.cekcyn.pl/index.php/gminna-biblioteka-publiczna

"Kapryśny aniołek" Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu

Praca zdobyła dodatkową nagrodę w konkursie "Dzieci buszują w bibliotece"

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu przy współpracy z Gminnym Przedszkolem  organizuje przez cały rok, comiesięczne spotkania z dziećmi w wieku od 3-6 lat. Do opisu wybrałam grupę 5/6 latków z którą realizuje zajęcia z cyklu „Duże problemy małych ludzi”. Dzieci wraz z wychowawczynią odwiedzają bibliotekę, gdzie uczestniczą w zajęciach literacko-artystycznych, które  polegają na głośnym czytaniu serii książek mówiących o problemach jakie miewają mali ludzie. Rozmawiamy na temat złości, kłótni, koleżeństwa, miłości, jak pokonać strach oraz pomóc innym. Przedstawione w poszczególnych książkach historyjki
z kolorowymi ilustracjami pełne są ważnych przeżyć, oczekiwań i układania sobie świata przez dziecko. Uczestniczące w spotkaniach chętni rodzice uświadamiają sobie jak ważne jest czytanie dziecku. Pobudza ich świat wyobraźni i uczy jak poradzić sobie ze swoimi emocjami. Następnie mali uczestnicy wykonują prace plastyczne odpowiednio dostosowane do wieku dzieci. Zajęcia przebiegają według ustalonego wcześniej planu, który przedstawiam poniżej:1. Merz Christine „Małgosia i kłótnia w przedszkolu” – rozmawiamy
o problemach koleżeństwa wśród dzieci. Spotkanie pierwsze zapoznające dzieci
z biblioteką.         
2. Geisler Dagmara „Dzielna Emilka”– rozmowa o odwadze, jak sobie poradzić z agresją słowną; wykonywanie przez dzieci portretu kolegi lub koleżanki 
z wycinanki papieru kolorowego.                                            
3. Frey Jana „Już nie chcę całusów. Kasia uczy się mówić „Nie” – rozmowa
z dziećmi na temat co należy robić gdy czegoś się boi lub czegoś nie lubi, kiedy należy i komu odmawiać; wykonywanie jesiennego obrazka na papierowych tackach używając do tego plasteliny oraz nasion roślin.
4. Michaelis Antonia „Kapryśny aniołek” – rozmowa na temat złości, jak się wtedy czujemy i jak sobie radzić z naszymi kaprysami; wykonanie choinki
z prostego orgiami i jej ozdabianie.
5. Merz Christine ”Małgosia i niecodzienne porządki” – rozmowa z dziećmi
o utrzymaniu porządku, o lenistwie i obowiązkach; wykonanie bałwanków z waty.
6. Endres Brigitte „Mały Tomek dzielny jak lew” – rozmowa na temat strachu, sposobu pokonywania go; wykonanie kartonowych masek na uroczysty bal karnawałowy w przedszkolu                           
7.Merz Christine „Zachowuj się” – uczymy się dobrych manier, zapamiętujemy trzy magiczne słowa „proszę, dziękuję i przepraszam” i wiemy kiedy ich należy używać  – wykonanie baranka wielkanocnego z kartonu i białej włóczki.   
8. Merz Christine „Wielki bałagan i jeszcze większe porządki” – opowiadamy o utrzymaniu porządku, wykonanie kolorowego motyla przy użyciu rolki po papierze
9. Frey Jane „Maurycy i jego życie w rozmiarze XXL” rozmowa na temat otyłości i problemu odrzucenia takich dzieci przez grupę; wykonanie niespodzianki dla mamy - czerwonego serduszka ozdobionego kwiatami
10. Frey Jane „Jestem już duży. Emil i Emilka idą do szkoły” – zajęcia kończące cykl spotkań,  zabawa w „wypożyczanie książek”. Za grupy wybieramy dziecko, które będzie bibliotekarzem. Dziecko siada na stanowisku bibliotekarza. Pozostałe przedszkolaki spośród książek wcześniej przygotowanych wybierają jedną, którą chcą sobie „wypożyczyć”. Następnie podchodzą do biurka bibliotekarza (w tym wypadku do swojego kolegi), zwracając się do niego „dzień dobry, nazywam się Tomek… proszę wypożyczyć mi tę książkę”. Bibliotekarz-dziecko podkłada książkę pod czytnik (przy wyłączonym programie) i wypożycza ją. Wybrane przez siebie książki, dzieci oglądają na dywanie. Następnie sytuacja się powtarza przy zwrocie książki, bibliotekarzem zostaje inne dziecko.      
         
Scenariusz wybranego spotkania z dziećmi.
Pozostałe spotkania wyglądają podobnie, różnica jest w czytanym opowiadaniu oraz wykonywanej pracy plastycznej.

Temat zajęć: „Kapryśny aniołek” – rozmawiamy o złości na podst. książki Antoni Michaelis.
Cele:
 • popularyzowanie książek dla najmłodszych, zachęcanie ich do czytania
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • ukazanie korzyści wypływających z kontaktu dziecka z książką
 • rozwijanie aktywności manualnej u dzieci
 • wdrażanie dzieci do właściwego posługiwania się książkami w bibliotece
  i ich poszanowania;
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym 5/6-lat.
Czas trwania zajęć 30 min.

Przebieg zajęć:

1.   Powitanie grupy. Przypomnienie o czym rozmawialiśmy na poprzednich zajęciach.
Serdecznie witam was, na kolejnym naszym spotkaniu w bibliotece. Przypomnijcie mi jaką książkę czytaliśmy ostatnim razem, kto był bohaterem naszego opowiadania? Dzisiaj posłuchajcie opowieści
o pewnym chłopcu, który wciąż się o wszystko złościł i nie wiedział jak pozbyć się tego złego humoru.
2.   Głośne czytanie opowiadania Antonii Michaelis „Kapryśny Aniołek”, pokaz ilustracji w czasie czytania.
3.   Omówienie przeczytanej książki:
- dlaczego Paweł złościł się na tatę w drodze powrotnej ze sklepu?
- jak zachowywał się Paweł po powrocie do domu?
- kogo spotkał i co zobaczył w swoim pokoju?
- dlaczego zdziwiło Pawła postępowanie aniołka?
- kogo przypominało wam zachowanie aniołka, dlaczego?
- co Paweł zrozumiał i jak odtąd zaczął postępować?
4.   Zabawa ruchowa „Lustro”
Zabawa grupowa. Dzieci dzielimy na pary. Każda para stoi naprzeciw siebie. Gra polega na naśladowaniu ruchów. Jedno dziecko wykonuje jakiś ruch, natomiast dziecko, które stoi na wprost naśladuje ten ruch
w lustrzanym odbiciu naprzemiennie. Zabawa uczy przede wszystkim poprawnego odwzorowywania ruchów.
5.   Zajęcia plastyczne: wykonanie choinki z życzeniami na pods. książki „Origami wycinaj, składaj, baw się” Sophie Astruc (załączniki 1,2,3)
6.   Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Jolanta Chruślicka
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu: http://biblioteka.stary.sacz.pl/ 

"Witaj wiosenko!" Filia nr 1 w Bojszowach Nowych – Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach

Praca zdobyła nagrodę dodatkową w konkursie "Dzieci buszują w bibliotece"

I.           INFORMACJA O GRUPIE
Filia w Bojszowach Nowych prowadzi zajęcia edukacyjne poprzez zabawę dla dzieci i ich rodziców/opiekunów pod nazwą „Akademia zabawy”  od listopada 2013 roku. Do czerwca 2014 roku prowadzono zajęcia z 8 dzieci (5 dziewczynek, 3 chłopców) w wieku od 1,5 – 4 lata.  We wrześniu  2014 roku nastąpił nowy nabór  i obecnie w zajęciach bierze udział 8 dzieci (4 dziewczynki i 4 chłopców) w wieku od 2-4 lat.
Zajęcia w ramach „Akademii zabawy” jak już wcześniej wspomniałam trwają od roku i prowadzone są systematycznie raz w tygodniu, trwają od 45-60 min. Dodatkowo dzieci z „Akademii zabawy”  biorą udział w ogólnopolskich akcjach takich jak: Tydzień Bibliotek i Cała Polska czyta dzieciom.

II.        CEL ZAJĘĆ
Zajęcia edukacyjne poprzez zabawę mają na celu zaznajomić dorosłych z ciekawymi formami zabawy z najmłodszymi, a z drugiej strony kształtują  umiejętności społeczne dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie, kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, przełamanie bariery nieśmiałości oraz zwiększanie poczucia własnej wartości. Zajęcia, w których uczestniczą dzieci z dorosłymi w bezpośredni sposób wpływają na pełny rozwój dziecka oraz dają poczucie bezpieczeństwa. Przygotowują dziecko do uczestnictwa w zajęciach w przedszkolu.


III.      OPIS PRZYKŁADOWYCH ZAJĘĆ
TEMAT : Witaj wiosenko !
Cele główne:
- integrowanie dzieci i budowanie więzi między rodzicami/opiekunami,
- ćwiczenie pamięci poprzez powtarzanie poznanych piosenek, zabaw i wierszy,
- kształtowanie uwagi podczas głośnego czytania.
Cele szczegółowe:
- zapoznanie ze zwyczajami i obrzędami ludowymi związanymi z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,
- poszerzenie słownictwa dzieci,
- rozwijanie  wrażliwości muzycznej,
- poznanie zwiastunów wiosny,
- utrwalanie nazw kolorów i figur geometrycznych,
- zaznajomienie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wiosną,
- rozwijanie myślenia, rozumowania, pamięci i wyobraźni.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.     Powitanie – polega na indywidualnym przywitaniu bibliotekarki z każdym dzieckiem i zaproszenia go do sali na dywanik.
2.     Głośne czytanie  - „Przyjaciele królika Franka”.
Rozmowa na temat przeczytanej książki. Książka zawsze tematycznie związana jest z tematem zajęć. Wokół jej treści kształtuje się rozmowa z dziećmi na dany temat. W tym wypadku był to pierwszy dzień wiosny.
3.     Indywidualna  praca plastyczna – dzieci przechodzą do stoliczków gdzie przy pomocy
rodziców/opiekunów lub samodzielnie (w zależności od wieku dziecka) wykonują pracę plastyczną. Tym razem dzieci wyklejały bibułą krokusa.  Po skończeniu pracy jest ona podpisana imieniem dziecka, a dziecko chwalimy za wykonanie.
4.     Śpiew  z pokazywaniem – po zakończeniu prac plastycznych zapraszam dzieci na
dywanik gdzie przypominamy sobie piosenki lub wierszyki. Podczas opisywanych zajęć dzieci śpiewały piosenkę z pokazywaniem .
"PADA DESZCZYK"
Pada deszczyk, pada deszczyk, wieje wieje wiatr (naśladujemy gestem)
Pada deszczyk, pada deszczyk, wieje wieje wiatr
Błyskawica (klaśnięcie) grzmot (tupnięcie nogą), błyskawica grzmot
a na niebie kolorowa tęcza  (rysujemy tęczę oburącz z góry na dół)
Błyskawica grzmot, błyskawica grzmot, a na niebie kolorowa  tęcza.
5.          Wiosenny taniec z szarfą – przypominamy sobie wiosenne kolory
Każde dziecko otrzymuje kolorową szarfę z bibuły i tańczy w rytm muzyki. Dzieci w zależności od usposobienia tańczą same lub z rodzicami.
6.          Przerwa – herbatka i ciasteczko
7.          Wiosenny gaik – praca z rodzicami/opiekunami
Każde dziecko otrzymuje gałązkę, którą wspólnie z rodzicem/opiekunem dekoruje kolorowymi szarfami z bibuły.
8.          Zabawa dydaktyczna z piłką (dodatkowa)
Odgadywanie figur na podany kolor (w sali wiszą podstawowe figury geometryczne, które dzieci wcześniej poznały).
9.          Zakończenie
Każde zajęcia kończę nagrodzeniem  dzieci naklejkami , podziękowaniem za wspólną zabawę i zaproszeniem na kolejne zajęcia.

IV.       REFLEKSJE
Dziecko poprzez udział w zajęciach rozwija wiadomości i umiejętności m. in. w zakresie:
·                   mowy i myślenia
·                   sprawności manualnej
·                   sprawności ruchowej
·                   rozwoju emocjonalno-społecznego
·                   współdziałania w zespole
·                   rozwijania twórczej  inwencji
Rodzice/opiekunowie mają okazję do spędzenia ciekawie czasu z własnym dzieckiem poza domem, uczestnicząc  z dzieckiem w różnych proponowanych przeze mnie aktywnościach  poznają jeszcze lepiej swoje dziecko w nowym miejscu, mają okazję do uczenia się i pogłębiania wiedzy na temat bycia dobrym rodzicem, będąc w grupie z innymi dorosłymi mogą uczyć się od siebie wzajemnie, wymieniać informacjami i doświadczeniami, angażują i rozwijają swoje umiejętności na rzecz wspólnych działań związanych z dziećmi.  Zajęcia takie są dla nich inspiracją do nowych zabaw z dzieckiem w domowym zaciszu.
Zauważam, że niektórzy rodzice/opiekunowie powtarzają w domu z dziećmi zabawy, piosenki, wierszyki. Pytają o tytuły książek, które są czytane dzieciom, ponieważ dziecko chętnie wraca do niektórych wierszyków, opowiadań.  Jeżeli zdarzają się momenty kiedy jedno dziecko zrobi coś drugiemu wtedy dorośli rozmawiają z dziećmi rozwiązując wspólnie konflikt. Za każdym razem powtarzamy dzieciom, że spotykamy się po to, żeby  wspólnie, wesoło i bezpiecznie się bawić.

Prowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców/opiekunów  to dla mnie wielka radość. Praca ta daje mi wiele satysfakcji. Czasami kiedy z tygodnia na tydzień przygotowuję się na kolejne zajęcia mam trudności z wybraniem tematu. Trudności te wynikają  z różnorodności pomysłów, które tkwią w mojej głowie , o których chciałabym dzieciom opowiedzieć, co chciałabym zaproponować rodzicom/opiekunom.
Jestem maniaczką zbierania wszystkiego i wykorzystuję to podczas zajęć, pokazując dorosłym, że można z dzieckiem bawić się wszystkim. Podpowiadam jak samemu zrobić np. stempelki, farby itp.
Czasami zajęcia mają inny scenariusz niż ten, który sobie przygotowuję. Wynika to z aktywności dzieci, które czasami chcą się bawić w coś innego. Dlatego w przebiegu zajęć zabawa dydaktyczna została oznaczona jako dodatkowa, bo dzieci pytały kiedy będą figury. Cieszę się , że mogę poprzez zabawę dostosowaną  do wieku i zdolności dzieci przekazać im wiedzę, pomóc im przezwyciężyć lęki, obawy, rozwinąć ich kreatywność. Dzieci uczą się jak radzić sobie z emocjami kiedy jeszcze jest z nimi rodzic.
Cieszy mnie fakt, że dzieci, które uczestniczyły w zajęciach od listopada do czerwca i obecnie uczęszczają do przedszkola  nie miały problemów z adaptacją wśród rówieśników, z odnalezieniem się w nowym miejscu, z rozstaniem z rodzicem. Są to fakty potwierdzone przez rodziców/opiekunów.
   
    IV. Trzy wyzwania, z jakimi musiałyście/ musieliście się zmierzyć podczas realizacji zajęć;
- dostosować treść zajęć do dzieci w wieku od 2 do 4 lat;
- zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas zajęć, zwłaszcza ruchowych;
- praca z małymi dziećmi + rodzice 
    V. Trzy ”złote rady” będące mini-poradnikiem dla osób, które zechcą skorzystać
z waszych doświadczeń.
 • Jeśli wprowadzamy do zajęć  zabawy kołowe, piosenki lub wierszyki niech one będą w repertuarze przez kilka miesięcy (jeśli spotykamy się co tydzień).
 • Dobrze jest spotykać się co tydzień w ten sam dzień , to gwarantuje stałą frekwencję. 
 • Od samego początku aktywujmy rodziców/opiekunów żebyśmy nie zostały same.


 Hanna Mika
Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach: http://biblioteka.bojszowy.pl/biblioteka/ 

czwartek, 15 stycznia 2015

"Poznajemy bibliotekę" Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu Filia Gołkowicach

Praca uzyskała dodatkową nagrodę w konkursie "Dzieci buszują w bibliotece"

Jedną z grup, która cyklicznie uczestniczy w zajęciach bibliotecznych jest grupa maluchów z Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Gołkowicach. Oddział liczy 28 maluchów w przedziale wiekowym 2,5 do 5 lat z przewagą dziewczynek.
Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu – w środy – i dotyczą uzgodnionego wraz z nauczycielką przedszkola wybranego tematu. Są to zazwyczaj cykle zajęć, na które przy pięknej pogodzie dzieci przychodzą do biblioteki, natomiast przy gorszych warunkach atmosferycznych bibliotekarka idzie do przedszkola. W obecnym czasie prowadzony jest cykl zajęć: „Cztery pory roku” zaplanowanych na 12 spotkań 30 minutowych, gdzie na każdą porę roku przypadają 3 zajęcia odbywające się podczas autentycznych pór roku. Resztę zajęć to pojedyncze spotkania zorganizowane na potrzeby tematyczne zarówno biblioteki jak i przedszkola.

Opisane poniżej spotkanie odbyło się na potrzeby jednej i drugiej placówki w celu zachęcenia dzieci do korzystania z biblioteki, zainteresowanie książką, a rodziców do pokazania jakie możliwości rozwoju daje korzystanie z tejże placówki, a także jak zmienia się jej charakter oraz zasady korzystania z księgozbioru, rozbudzenie potrzeb czytelniczych i indywidualnych zainteresowań zarówno dzieci jak i ich rodziców.

Oto jedno z przeprowadzonych spotkań, które miało miejsce w czerwcu 2014 r. Grupa dzieci w przedziale wiekowych 2,5 - 5 lat została zaproszona do biblioteki wraz z nauczycielkami. Po wstępnym przywitaniu, dzieci mogły swobodnie poruszać się pomiędzy regałami, aby zobaczyć jakie książki, przedmioty itp. rzeczy znajdują się w bibliotece. Następnie bibliotekarka zwróciła szczególną uwagę na regały z książkami dla dzieci, pokazując różnie formaty, nietypowe kształty książek, które przede wszystkim są przeznaczone dla nich. Potem każde dziecko mogło sobie wybrać kilka dowolnych książek, usiąść w wybranym prze siebie miejscu i dokładnie przeglądać. Po kilku minutach nastąpiła kolejna część prezentacji biblioteki, a więc jak można wypożyczać książki, co trzeba zrobić aby się zapisać i jak wygląda sam proces wypożyczania.

Otóż każde dziecko miało możliwość na kilka chwil poczuć się bibliotekarzem siedząc za ladą biblioteczną i podkładając pod czytnik kod kreskowy książki – tak na niby wypożyczając koledze. Zabawa trwała bardzo długo wbrew zaplanowanemu czasowi, bo okazało się, że każdy od tej pory chce pracować w bibliotece. Na twarzach dzieci było widać ogromne zadowolenie, a wręcz dumę, że się było choćby przez chwilę „dorosłym”. Zobaczyły, że komputer służy nie tylko do gier i oglądania filmów ale jest bardzo potrzebny do pracy w bibliotece. Po zabawie bibliotekarka zaproponowała głośne czytanie fragmentu z książki: „Przygody przyjaciół z zagrody” M. Spurgeon, po którym odbył się krótki konkurs z zagadkami. Po skończonym spotkaniu, które z zaplanowanego na 20 minut przeciągło się prawie do godziny czasu należy sądzić, że dzieci wcale się nie nudziły, a wręcz przeciwnie – nie bardzo chciały wracać do przedszkola, obiecując, że jeszcze przyjdą. Na koniec każde dziecko otrzymało upominek – zakładkę do książki. Natomiast nauczycielki wypożyczyły kilka wybranych przez dzieci książek do przedszkola, aby tam nadal kontynuować głośne czytanie w wolnych chwilach. Należy tutaj zwrócić uwagę, że efektem tego spotkania było kolejne, na które dzieci przyniosły pokolorowaną przez siebie sylwetę lisa, o którym słuchały przy głośnym czytaniu. Została zrobiona wystawka prac. Każde dziecko otrzymało nagrodę w formie dyplomu i słodkiego upominku. Okazało się także, że dzieci opowiedziały swoim rodzicom o ich wystawie w bibliotece, co w rezultacie skłoniło mamę, tatę, dziadków do przyjścia i zobaczenia dzieł swoich pociech, a to spowodowało, że oprócz dziecka zainteresowanie biblioteką wykazały także osoby dorosłe, z których niektórzy (niestety) po raz pierwszy mieli okazję odwiedzić Bibliotekę Publiczną. Rodzice chętnie zapisywali swoje dzieci do biblioteki, przy okazji zapisując również siebie. Zaowocowało to powiększeniem grona czytelników biblioteki z czego zadowoleni są wszyscy - nie tylko bibliotekarze ale również dzieci, bo mogą sami zdecydować o tym jaką książkę zabrać do domu i rodzice, gdyż – jak wynika z rozmów z nimi – cieszą się chwilami spędzonymi razem z maluchami.

Na koniec moje własne doświadczenia z pracy z dziećmi. Po pierwsze – nie ma innej możliwości jak solidne przygotowanie i stworzenie przemyślanego scenariusza, a jednocześnie niesamowita elastyczność w jego łamaniu, gdyż dzieci zadają mnóstwo pytań zupełnie nieprzewidzianych w konspekcie. Kolejną rzeczą na, którą w szczególny sposób zwracałam uwagę to przekazywanie wszelkich informacji bibliotecznych w sposób bardzo prosty, zrozumiały i ciekawy dla małego czytelnika. Aby pozyskać nowych czytelników zarówno tych małych jak i dużych wystarczy zaprosić dzieci do biblioteki a one zachęcone przez chęć posiadania karty bibliotecznej przyprowadzą innych.


Scenariusz spotkania
z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Gołkowicach
Temat: „Poznajemy bibliotekę”
Cele spotkania:
·         zapoznanie z biblioteką
·         zachęcenie dzieci do korzystania z zasobów biblioteki publicznej;
·         propagowanie czytelnictwa w rodzinach;
·         rozwijanie wyobraźni;
·         stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci
Metody:
·         słowna
·         pokaz
·         metoda aktywizująca
Formy:
·         indywidualna
·         zbiorowa
Bibliografia: „Przygody przyjaciół z zagrody” M. Spurgeon
Środki dydaktyczne: książki dla dzieci, zagadki, komputer, czytnik, karty biblioteczne, sylwety lisa,  tablice ze zdjęciami zwierząt leśnych m.in. lisa, wiewiórki, dzika, niedźwiedzia,  zakładki do książek
Czas trwania: 20 - 30 min.
Uczestnicy: przedszkolaki wiek 2,5 – 5 lat
Prowadząca: Grażyna Warzecha
Przebieg:
 • Przywitanie przybyłych do biblioteki dzieci oraz ich opiekunów.
 • Zapoznanie dzieci z wyglądem biblioteki – dzieci swobodnie poruszają się pomiędzy regałami, bibliotekarka opowiada dzieciom jakie książki umieszczone są na regałach, odpowiada na pytania dzieci.
 • Dzieci zostają zaproszone do regałów z książkami dla dzieci – pokaz różnych formatów książek, rozmowa na temat szanowania książek. Udzielanie odpowiedzi na pytania.
 • Oglądanie wybranych przez przedszkolaków książek. Każde dziecko może sobie wybrać interesujący go egzemplarz, wybrać dowolne miejsce w bibliotece i swobodnie usiąść z książką zapoznając się z jej zawartością. Po obejrzeniu może skorzystać z kolejnego egzemplarza.
 • Zabawa w „bibliotekarza”. Prowadząca zapoznaje uczestników z zasadami zapisania się do biblioteki oraz wypożyczania książek do domu. Następnie każde dziecko wybiera sobie dowolną książeczkę i ustawia się w kolejce, aby „tak na niby” wypożyczyć. Za ladą biblioteczną zasiada jedno dziecko, potem następne, itd., aż każde będzie miało możliwość być „bibliotekarzem”. 
 • Słuchanie fragmentu książki „Przygody przyjaciół z zagrody” M. Spurgeon.
 • Zagadki o zwierzętach leśnych. (Zał. 1)
 • Zabawa ruchowa „Jakie to zwierzątko”. W różnych miejscach na regałach rozwiesza się tablice odwrócone tyłem, na których znajdują się zdjęcia różnych zwierząt leśnych. Dzieci podchodzą do wybranej przez siebie tablicy. Na prośbę prowadzącej odwracają tablicę i odgadują jakie to zwierzątko. Natomiast zadaniem reszty grupy jest naśladowanie głosu tego zwierzątka.
 • Rozdanie każdemu dziecku zakładki do książki, oraz sylwet lisa do pokolorowania.
 • Wypożyczenie przez nauczycielkę książek do przedszkola.
 • Podziękowanie wszystkim gościom za przybycie, zachęcenie dzieci do odwiedzania biblioteki wraz z rodzicami, dziadkami i zaproszenie grupy na kolejne spotkanie za tydzień.


Załącznik 1

Co za zwierz po lesie chodzi
I rudą kitą liście zamiata?
Gdy noc ciemna zapada
cichutko do kurników się skrada.
(lis)

Idę sobie leśną drogą
Czasem gniewnie tupnę nogą
Kolce mam i wzdłuż i wszerz
 Kto ja jestem? Właśnie .....
 (Jeż)

Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę
Zbieram orzeszki , kiedy je zobaczę
Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę
Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę.
(wiewiórka)

Grażyna Warzecha
Filia Biblioteczna w Gołkowicach: http://bibgol.cba.pl/