czwartek, 14 maja 2015

Stypendium im.Olgi Rok dla bibliotekarek - po raz czwarty

Tegoroczna edycja konkursu stypendialnego im. Olgi Rok, to już czwarta odsłona tego wspaniałego wydarzenia. Ogromnie się cieszymy, że konkurs rozwija się i nie tylko motywuje do działań, ale pokazuje jak wiele zdolnych i otwartych na działania pań codziennie pracuje na rzecz swoich społeczności.

W tym roku na zgłoszenia do konkursu organizatorzy czekają do 8 lipca. Potrzymana została formuła nagradzania bibliotekarek z ośrodków wiejskich oraz większych miejscowości. Żeby wziąć udział w konkursie należy przesłać wniosek zgłoszeniowy na adres stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. Wysokość stypendium to 5 tysięcy zł.


 I jeszcze raz o tym, jaki jest cel konkursu:
"Celem konkursu stypendialnego im. Olgi Rok jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności. Kobiet, które, jak mówi Ania Rok: potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań i odważnie zmieniają swoje społeczności, mimo nie zawsze łatwych warunków."

piątek, 8 maja 2015

Dzień Bibliotekarza i Bibliotekarki

Najmilsze Bibliotekarki i drodzy Bibliotekarze!

W Dniu Bibliotekarza i Bibliotekarki przesyłamy Wam moc serdeczności z życzeniami powodzenia w Waszej pracy oraz podziękowaniami za wszystkie wspaniałe działania, jakie podejmujecie dla czytelników i użytkowników Waszych bibliotek.

Dziękujemy i gorąco pozdrawiamy!


A za Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego linkujemy publikację podsumowującą 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek. Kto nie wierzy niech sprawdzi jak wiele Wam zawdzięczamy!

 

Biblioteka! Więcej niż myślisz. Sześć lat Programu Rozwoju Bibliotek.

wtorek, 5 maja 2015

Bibliotekarz Roku 2014 - głosujemy!

Trwa głosowanie na Bibliotekarza Roku 2014. Jest to już piąta edycja konkursu, w którym doceniane są osiągnięcia bibliotekarek i bibliotekarzy w Polsce. W pierwszym etapie konkursu zostali wybrani bibliotekarze roku w poszczególnych województwach. Drugi etap to głosowanie - każdy z nas może oddać jeden głos na kandydata.

Bardzo nam miło, że wśród kandydatów znalazły się panie: Violetta Biernacik, Sylwia Mróz i Katarzyna Wituś z bibliotek, które współpracowały z Fundacją Rozwoju Dzieci w ramach projektów: Dzieci i rodzice w bibliotece oraz Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców. Serdecznie gratulujemy tytułów Wojewódzkiego Bibliotekarza Roku 2014 i zachęcając wszystkich do głosowania, trzymamy kciuki za pomyślne wyniki!

Zagłosować można (do 15 maja) na stronie: http://www.sbp.pl/konkurs/zgloszenia?konkurs_id=13232


poniedziałek, 4 maja 2015

Kultura Dostępna - trwa nabór wniosków

Do 1 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego MKiDN Kultura Dostępna. Celem programu jest ułatwianie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, sprzyjające integracji społecznej. Zachęcamy biblioteki do zapoznania się z Regulaminem programu, który szczegółowo określa założenia i cele programu oraz zawiera wskazówki odnośnie składania wniosków. 

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  1. organizacja kompleksowej oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej (stworzonej od podstaw lub będącej modyfikacją oferty dotychczasowej), dostępnej w siedzibie wnioskodawcy lub w miejscach ważnych dla kultury narodowej; 
  2. działania poza stałą siedzibą wnioskodawcy, uwzględniające mobilność oferty, w tym przeniesienie oferty kulturalnej do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury; 
  3. organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z kompleksowej oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej); 
  4. kompleksowe zadania łączące wszystkie bądź wybrane spośród działań określonych w pkt. 1-3.