wtorek, 25 września 2012

Raport: „Po co Polakom biblioteki?"

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” po trzech latach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek, użytkownikami bibliotek jest nawet jedna trzecia mieszkańców małych miejscowości.

Przez „użytkowanie” rozumie się tu nie tylko wypożyczanie książek. Biblioteka jest miejscem:
  • spędzania wolnego czasu,
  • spotkań z rówieśnikami lub ludźmi o podobnych zainteresowaniach
  • zdobywania wiedzy i rozwijania pasji
  • dyskusji o książkach, filmach
  • rozwoju kariery
  • zdobywania informacji na aktualne tematy dotyczące życia lokalnej społeczności
Pełny raport zawierający szczegółowe dane ilościowe i jakościowe oraz opis zmian w bibliotekach po wprowadzeniu Programu Rozwoju bibliotek na stronie FRSI:


Zakończenie rekrutacji do II edycji "Bibliotecznych spotkań dla dzieci i rodziców"


19 września zakończyliśmy rekrutację do drugiej edycji „Bibliotecznych spotkań dla dzieci i rodziców”. Napłynęło ponad 130 zgłoszeń z bibliotek i ośrodków kultury.  Spośród nich wybranych będzie 50 placówek, które wezmą udział w projekcie. 

W listopadzie i grudniu 2012 roku odbędą się 25-godzinne szkolenia dla animatorów.  Przeszkolimy 100 animatorów – po dwoje z każdej uczestniczącej w programie biblioteki. Celem kursu jest przygotowanie animatorów do prowadzenia Grup Zabawowych i pracy z rodzicami oraz inicjowania nowych form aktywności  wspierających rozwój małych dzieci. Tematyka szkolenia obejmuje m. in.: etapy rozwojowe dzieci, sposób uczenia się dzieci, rolę zabawy oraz szczegółowe zapoznanie się z zestawami Biblioteczki dla Najmłodszych. Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały oraz wsparcie trenerów przez cały czas trwania projektu. 

Grupy Zabawowe i Biblioteczka dla Najmłodszych wystartują w bibliotekach w styczniu 2013.
Biblioteki otrzymają materiały do pracy z dziećmi podczas cotygodniowych Grup Zabawowych oraz kilkanaście zestawów  książek, gier edukacyjnych i  zabawek do wypożyczenia w ramach Biblioteczki dla Najmłodszych. W każdym zestawie znajduje się instrukcja dla rodziców informująca o umiejętnościach jakie rozwija dany zestaw. Wyboru przedmiotów do pakietu dokonywali specjaliści – rodzice, psycholodzy i pedagodzy pracujący z dziećmi.

poniedziałek, 17 września 2012

Rekrutacja do II edycji "Bibliotecznych zajęć dla dzieci i rodziców"

Zapraszamy Biblioteki należące do Programu Rozwoju Bibliotek (2 runda PRB) do udziału w II edycji "Bibliotecznych zajęć dla dzieci i rodziców".

Uwaga: Rekrutacja przez "wirtualny segregator" trwa od 19 lipca do 19 września!
Nasza propozycja przeznaczona jest dla bibliotek, które mogą wygospodarować u siebie przestrzeń (około 15 m²) na zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców. To nie musi być miejsce przeznaczone wyłącznie na ten cel – w czasie kiedy nie przychodzą dzieci, mogą tam odbywać się inne zajęcia. Nie musi to także być koniecznie miejsce w samej bibliotece – zajęcia można organizować w zaprzyjaźnionej świetlicy czy innej instytucji gminnej. Ponadto będziemy zachęcać biblioteki do podpisania porozumień o partnerskiej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Aby wziąć udział w projekcie …
Zaloguj się przez swój "wirtualny segregator" pod zakładką "Organizacja Przyjazna Bibliotekom".

Wszystkie aktualne informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie: www.biblioteki.org

Z informacjami o "Biliotecznych zajęciach dla dzieci i rodziców" można zapoznać się pod linkiem: http://www.biblioteki.org/strona.php?p=557 a także na naszej stronie: http://www.frd.org.pl/programy/aktualne/biblioteczne_zajecia_dla_dzieci_i_rodzicow_ii_edycja