Na czym polega projekt?

Projekt polega na…
wprowadzeniu do oferty biblioteki zajęć przeznaczonych dla małych dzieci – nawet od 3 miesięcy do 6 lat – i ich rodziców oraz opiekunów, ze szczególnym zaproszeniem dla ojców, dziadków.

W projekcie „Dzieci i rodzice w bibliotece” proponujemy różnorodne działania, które mogą się uzupełniać:


  1. Wykorzystanie projektów modelowych: Grupy Zabawowe w bibliotece; Biblioteczka dla najmłodszych; Warsztaty dla rodziców oraz Tata i dziadek w bibliotece do przygotowania projektów na konkurs grantowy Aktywna Biblioteka.
  2. Udział w szkoleniu tematycznym przygotowującym do wprowadzenia do biblioteki różnorodnych zajęć dla dzieci, rodziców, ojców i dziadków.
  3. Skorzystanie z doradztwa specjalistycznego pomagającego we wdrażaniu nowych zajęć dla dzieci i rodziców w bibliotece
Ad. 1. Projekty modelowe czyli inspiracje na portalu www.labib.pl
Chcemy, by projekty modelowe były dla Państwa inspiracją oraz dostarczały szczegółowych informacji do przygotowania wniosku o grant w ramach konkursu „Aktywna Biblioteka”. Oferujemy także wsparcie merytoryczne w zakresie ich przygotowania – poprzez konsultacje telefoniczne, on-line lub bezpośrednio w bibliotece.

Inspiracje dotyczą następujących tematów:
-        „Grupy Zabawowe w bibliotece” - zajęcia edukacyjne dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia oraz ich rodziców (a także babć i dziadków).
-        „Biblioteczka dla najmłodszych” - wypożyczalnia książeczek i zabawek/gier edukacyjnych dla dzieci od urodzenia do 6 lat wraz z prostą „instrukcją obsługi” dla rodziców informującą jak dana zabawka wpływa na rozwój dziecka i jak się nią z dzieckiem bawić.
-        „Warsztaty dla rodziców” – cykl spotkań w bibliotece dla rodziców prezentujących jak mogą wykorzystywać codzienne, domowe sytuacje do stymulowania rozwoju dzieci oraz bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu.
-        „Tata i dziadek w bibliotece”– zachęcenie ojców i dziadków do wspólnych działań na terenie biblioteki.

Ad. 2. Szkolenie tematyczne „Dzieci i rodzice w bibliotece”
Celem szkolenia jest przygotowanie do wprowadzenia w bibliotekach stałej oferty dla dzieci i rodziców. Poruszymy następujące zagadnienia:
-        potrzeby rozwojowe i sposoby uczenia się małych dzieci,
-        współpraca z rodzicami i społecznością lokalną,
-        prowadzenie Grupy Zabawowej i organizacja „Biblioteczki dla Najmłodszych”,
-        prowadzenie warsztatów dla rodziców,
-        jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w sieci,
-        prowadzenie zajęć dla ojców, dziadków i dzieci,
-        pomoc rodzicom w korzystaniu z nowych technologii.

Czas trwania szkolenia: 24 godziny (3 dni).
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniach.

Miejsca szkoleń: W zależności od otrzymanych zgłoszeń, szkolenia będziemy organizować lokalnie (jeśli uczestnicy/ki będą pochodzić np. z kilku sąsiadujących ze sobą gmin), regionalnie (jeśli zgłosi się grupa uczestników/ek z danego województwa), bądź centralnie – w okolicach Warszawy (jeśli uczestnicy/ki będą z różnych części Polski).

Terminy: Szkolenia będą prowadzone od kwietnia do czerwca 2014 r.

Ad. 3. Doradztwo specjalistyczne
Poprzez doradztwo chcemy wspierać bibliotekarzy na etapie wprowadzania nowej oferty.
Aby skorzystać z doradztwa trzeba ukończyć szkolenie tematyczne i podjąć decyzję o rozpoczęciu działań dla dzieci i rodziców.

Doradztwo będzie odbywać się telefonicznie, za pośrednictwem komunikatorów internetowych (przewidujemy średnio po 2 godziny dla każdej Biblioteki) oraz - w wybranych przypadkach - bezpośrednio w bibliotekach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz