poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Trzecia edycja konkursu Fundacji Aviva "To dla mnie ważne"

Od 5 maja rusza kolejna edycja konkursu "To dla mnie ważne". Macie już pomysł na zmianę? Pamiętajcie żeby o głosowaniu na inicjatywę powiadomić jak największe grono mieszkańców i odbiorców działań:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1627398.htmlśroda, 8 kwietnia 2015

"Mała głowa mądrości chowa" - KONKURS


- Jaskółka jest zwierzęciem, tylko że w powietrzu. 
- Porodem nazywamy wydalenie organizmu na powierzchnie ziemi. 
- W lesie rosną różne drzewa, a mianowicie wysokie, średnie i małe. 
- Ludzie pierwotni żywili się łonem natury.
- Lód to więzienie dla wody.


…to tylko wybrane mądrości małych dzieci.

W oparciu o naszą filozofię, wizję dziecka oraz m.in. o słowa Korczaka: "Nie - czy mądre, raczej - jak mądre", zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie "Mała głowa mądrości chowa"

Wierzymy, że wszyscy, którzy mają do czynienia z małymi dziećmi, prędzej czy później zachwycą się wyrażona przez nie błyskotliwą uwagą, fascynującą obserwacją, ciekawą historią czy złotą myślą. Uważamy, że takie myśli mogą być dla nas dorosłych inspirujące i pokazywać nam nowe spojrzenie na rzeczywistość.

Zadanie konkursowe: Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie, w którym przedstawicie Państwo – we współpracy z dzieckiem lub samodzielnie - „mądrości życiowe" usłyszane od dzieci poniżej 5. roku życia. 
Forma: Zdjęcie z opisem, komiks, rysunek, spisana opowiastka lub każda inna forma, która Państwa zdaniem opisuje najlepiej „mądrość życiową” dziecka.
Do opisu prosimy dołączyć imię autora lub autorki cytatu, wiek, miejscowość i miejsce lub okoliczności „zdarzenia”. Prace prosimy wysyłać na adres e-mail fundacjakomenskiego@gmail.com do 5 maja 2015 roku. Wyniki konkursu ogłosimy do 10 maja.

Jury: Do konkursowego Jury zaprosimy pięcioro dzieci w wieku od 5 do 10 lat, które poprosimy o wybranie 10 najciekawszych dla nich prac. 

Nagrodami będą upominków ze zbiorów naszej Fundacji, dotyczące wiedzy o rozwoju i edukacji małych dzieci oraz zabawki, gry i książeczki dla dzieci.

Fundacja Komeńskiego 
KRS: 0000166381
ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa 
Wspieraj z nami rozwój małych dzieci i przekaż nam swój 1%

Ponieważ chcemy upowszechniać wyniki konkursu, prosimy o dołączenie do prac w treści przesyłanej wiadomości niniejszą klauzulę: 

Ja, wyżej podpisana/y udzielam niniejszym zezwolenia Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego na rysunkach, fotografiach, filmach i innych, w ramach nadesłanej pracy. Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie mojego dzieła w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nadesłanych na potrzeby Ogólnopolskiego Konkursu, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

piątek, 3 kwietnia 2015

Raport "Do czego służą biblioteki?"

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego powstał raport   "Do czego służą biblioteki?". Raport przygotowany przez Huberta Borowskiego podsumowuje badanie wpływu Programu Rozwoju Bibliotek na użytkowników bibliotek. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2014 roku. 

Zachęcamy do czytania: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3395