środa, 29 lipca 2015

Pomysły na zabawę z EkoPaką!

Nie tak dawno EkoPaka przekazywała bibliotekom zestawy do zajęć i zabaw. Teraz wszyscy możemy skorzystać z koncepcji EkoPaki i zorganizować zajęcia dla dzieci. Ze strony http://ekopaka.org/pobierz/ możecie pobrać scenariusze zajęć, propozycje zabaw, plakaty i kolorowanki. 
Polecamy również śledzenie profilu EkoPaki na Facebooku - szukajcie konkursów i ciekawostek! 


Fundacja Rozwoju Dzieci przygotowała dla EkoPaki scenariusze zajęć i dodatkowych aktywności - zapraszamy do pobierania i realizowania!

poniedziałek, 27 lipca 2015

Wakacje w Bibliotece w Ludwikowicach Kłodzkich

W Bibliotece w Ludwikowicach Kłodzkich zajęcia dla dzieci trwają  już trzeci tydzień. Są zajęcia plastyczne połączone z głośnym czytaniem  znanych baśni. W pracach plastycznych wykorzystywana jest metoda origami płaskiego z koła. Odpoczynek od zajęć jest później w kąciku zabaw, a najmłodsi bawią się w baseniku.


poniedziałek, 6 lipca 2015

Konkurs "Na dobry początek!"

Do wygrania dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich
 • Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.
 • Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach.
 • Konkurs „Na dobry początek!” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r.

Rusza kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich 
i z małych miejscowości. Do 10 września br. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub 
w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. 
Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Autorzy nagrodzonych projektów zostaną przeszkoleni w zakresie nowatorskich metod pracy z dziećmi. 

Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym „Na dobry początek!” powinny złożyć wniosek do 10 września br. za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.fundacjabgk.pl. Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: nowatorskość, przydatność dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami, zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań i klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku. 

W 2014 roku Fundacja BGK nagrodziła 42 projekty edukacyjne, których wartość wyniosła ponad pół miliona złotych, w tym 353 tysiące zł dofinansowania. Od stycznia do czerwca 2015 roku biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe zorganizowały dla dzieci zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, językowe, przyrodnicze i sportowe. Dzieci poznawały zawody, uczyły się wyrażania emocji, współpracy i rozwiązywania konfliktów. Powstały grupy zabawowe dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną. Zorganizowano wycieczki po okolicy, warsztaty sztuki ludowej i rękodzieła, zajęcia kulinarne i ceramiczne, warsztaty bajkoterapii i kreatywności oraz gry terenowe. 

Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 188 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,653 mln zł. Dzięki nim 6.780 dzieci wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, w 71 społecznościach możliwe było przeprowadzenie zajęć dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej formy edukacji przedszkolnej, a 106 przedstawicieli grantobiorców uczestniczyło w szkoleniach służących podnoszeniu ich kompetencji z zakresu pracy z dziećmi.
Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: fundacja@fundacjabgk.pl
 

Fundacja BGK
Misją Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych oraz ¬programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.
www.fundacjabgk.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Gajek
Fundacja BGK
tel: 22 522 93 75 
e-mail: agnieszka.gajek@fundacjabgk.pl

środa, 1 lipca 2015

Szukamy: dietetyczek i dietetyków. Prośba o przekazanie informacji

Do programu Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Fundacja Rozwoju Dzieci poszukuje osób do współpracy.
SZUKAMY OSÓB:
 1. które ukończyły studia I stopnia na kierunku Dietetyka, Żywienie Człowieka lub studia podyplomowe na kierunku Dietetyka;
 2. samodzielnych, przedsiębiorczych i zorganizowanych – gotowych i chętnych do założenia własnej działalności gospodarczej;
 3. komunikatywnych i lubiących pracę z ludźmi – szczególnie z dziećmi, ponieważ staż i późniejsza praca będzie polegać na prowadzeniu szkoleń, warsztatów i konsultacji z zakresu dietetyki dla dzieci i dorosłych;
 4. mobilnych, ponieważ szkolenia będą odbywać się w Warszawie, a praktyka w kilku placówkach w okolicy miejsca zamieszkania.
JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Żeby zgłosić się do programu, należy:

 1. znaleźć w swoim miejscu zamieszkania co najmniej dwie placówki (żłobki lub przedszkola), które wstępnie zadeklarują chęć wzięcia udziału w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. W tym celu można pobrać dokumenty informacyjne oraz ulotkę dla placówek w wersji elektronicznej, którą można wydrukować samodzielnie lub wysłać w wersji elektroniczne (dokumenty do pobrania poniżej). Placówki należy poinformować o programie i zachęcić do udziału w nim. Prosimy jednak, żeby nie składać obietnic – deklaracja chęci udziału powinna być wstępna i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami programu wobec placówek. W ankiecie należy wpisać w odpowiednim miejscu dane tych placówek(nazwę, adres, telefon, e-mail) oraz krótką relację ze spotkania z dyrektorem placówki.
 2. wypełnić internetową ankietę rekrutacyjną.http://www.interankiety.pl/interankieta/04d1b9ef2fb825b3f2dab971648c5132

  Dokumenty do pobrania:

  WIĘCEJ: http://zdrowojemy.info/rekrutacja