Co mogą zyskać Bibliotek?

Bibliotekarz/Bibliotekarka:
-        zyska świeżą energię i radość z pracy;
-        otrzyma możliwość wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności pracy z małymi dziećmi, ich rodzicami, babciami i dziadkami;
-        dowie się, jak korzystać z zasobów portali internetowych i nauczy korzystać z nich rodziców;
-        otrzyma wiedzę i materiały edukacyjne, które pozwolą na szerokie upowszechnienie nowych form pracy biblioteki;
-        może liczyć na doradztwo – nasi trenerzy i trenerki będą służyć wsparciem za pomocą wybranych narzędzi internetowych, a w szczególnych przypadkach będą też mogli odwiedzić bibliotekę na miejscu;
-        rozwinie umiejętności w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
-        nawiąże nowe, cenne kontakty.

Biblioteka:
-        stanie się wyjątkowym miejscem w gminie wspierającym rozwój małych dzieci, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dla nich dobrej oferty edukacyjnej;
-        będzie postrzegana jako miejsce otwarte na potrzeby edukacyjne najmłodszych obywateli;
-        zyska status wzoru do naśladowania dla innych placówek o takim samym lub podobnym profilu działalności;
-        nowy typ zajęć sprawi, że zwiększy się liczba stałych bywalców biblioteki, a najmłodsze pokolenie czytelników będzie ją kojarzyło jako przyjazną, bezpieczną przestrzeń, w której można uczyć się poprzez zabawę, zaspokajać ciekawość i poznawać innych ludzi;
-        otrzyma wiedzę, jak aplikować o zestawy książek i zabawek/gier edukacyjnych wraz z instrukcjami dla rodziców, podstawowe materiały do pracy z małymi dziećmi, pomagające w prowadzeniu spotkań Grupy Zabawowej, a także poradnik dla rodziców jak korzystać z portali internetowych poświęconych wychowywaniu małych dzieci wraz z informacją o najwartościowszych portalach;
-        nawiąże głębsze relacje z rodzicami, poszerzając dzięki temu krąg odbiorców swoich działań.

Odbiorcy:
-        dzieci staną się czytelnikami otwartymi na zdobywanie wiedzy i wszechstronne korzystanie z zasobów biblioteki;
-        mieszkańcy gminy przekonają się, że małe dzieci uczą się od chwili narodzin;
-        rodzice zobaczą, jak zapewnić swoim pociechom dobry start edukacyjny.

Społeczność lokalna oraz instytucje działające w otoczeniu biblioteki:
-        instytucje gminne będą miały szanse na pogłębioną współpracę z biblioteką w zakresie działań dla małych dzieci, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dla dzieci dobrej oferty edukacyjnej;

-        mieszkańcy gminy zwiększą swoją świadomość w zakresie rozwoju i edukacji małych dzieci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz